Estudi comparatiu de casos i controls en subjectes VIH de 50 anys o més

Àrea de recerca

Temes

Ja que hi ha controvèrsia sobre si la població infectada amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH) envelleix de forma precoç i de forma accentuada, creiem interessant avaluar aquests aspectes comparant una població amb la infecció pel que fa a una altra que no està infectada pel VIH.

Es tracta d’un estudi pilot transversal comparatiu de casos i controls per comparar la prevalença i la gravetat dels marcadors d’envelliment entre població infectada pel VIH i subjectes no infectats, a través d’l’ús de biomarcadors d’imatge avançats. Aquests marcadors s’avaluaran per ressonància magnètica de tot el cos, detectant la malaltia subclínica i quantificant la càrrega de morbiditat associada als diferents factors de risc.

Això ens permetrà determinar si l’envelliment és un procés accentuat i / o prematur entre els subjectes infectats pel VIH (comparats amb la població no infectada).

Fes la teva donació

Objectius

€300/participant - Realització de la Ressonància Magnètica i ecografia caròtida

€50/ participant - Informe de la Ressonància Magnètica i ecografia caròtida

€150/participant - Anàlisi post procés: cerebral + cardiovascular + teixit adipós/visceral

Grup de recerca

VIH

Equip

Investigadora principal

  • Eugènia Negredo Puigmal

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Josep Puig
  • Patricia Echeverría Bermúdez
  • Anna Bonjoch Badia
  • Cora Loste Andreu
  • Bonaventura Clotet