Estudi pilot: circuit de cribratge ràpid de la COVID 19 a les escoles

Àrea de recerca

Temes

En l'actualitat no hi ha cap estratègia implementada a les escoles per realitzar un cribratge de la infecció per SARS-CoV-2 actiu. El poder realitzar un testat regular amb un test que sigui senzill de realitzar en els centres educatius podria ser una eina útil per identificar els alumnes o personal docent /administratiu asimptomàtic infectat, ja que aquestes persones asimptomàtiques tenen un gran potencial de transmetre el virus, per tant, ser el punt de partida de brots originats a les escoles.

Implementar un circuit d’auto-test nasal podria ser de gran utilitat per evitar brots d’infecció per SARS-CoV-2 amb punt de partida a les escoles.

Segons els protocols vigents, en el moment que un estudiant presenta algun símptoma que podria suggerir una infecció per SARS-CoV-2, aquest és immediatament apartat de la seva classe i derivat a un centre de salut per realitzar un test diagnòstic de SARS-CoV- 2, aquest procediment pot implicar una absència dels estudiants durant dos o tres dies en espera d’un resultat. Si es demostren eficaces, les proves de detecció d’antígens podrien escurçar aquests temps si es realitzen en el mateix centre educatiu per persones formades per a això. Donar un diagnòstic negatiu als alumnes en el mateix establiment podria evitar que els estudiants perdin diversos dies de classes per una sospita d’infecció per SARS-CoV-2.

Fes la teva donació

Objectius

€1000 - Recollida de dades i anàlisi

€5000 - Adquisició de test ràpids de detecció d'antígens nasals i nasofaringis.

€15000 - Contractació de personal local

Grup de recerca

COVID-19

Equip

Investigadores/s principals

  • Boris Revollo
  • Bonaventura Clotet

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Maria Calsamiglia, PhD
  • Anna Valero Marc Oliveras, PhD