Herència i llegat solidari

Una empremta per a la salut de demà

La teva donació a través d’una herència o llegat solidari representa una contribució immesurable al futur de la recerca i la salut. Amb la teva ajuda, podrem millorar l’atenció sanitària dels pacients, trobar tractament a malalties diverses i donar suport a joves investigadors.

Deixar la teva herència o llegat solidari a Amics de Can Ruti és un gest únic i especial que transformarà la salut de la nostra comunitat, per això, ho gestionarem amb sensibilitat i responsabilitat, comprometent-nos a respectar els teus desitjos i a treballar dia a dia per millorar la vida de els nostres pacients.

Com s’utilitzarà la teva herència o llegat solidari?

El llegat és un acte molt personal, per això la teva donació es destinarà a la recerca o projecte assistencial que vulguis. En cas de no especificar-ho, el teu gest solidari es dedicarà als projectes de Campus Can Ruti que més ho necessitin.

Què és un llegat i què és una herència?

Un llegat és l’assignació d’un o diversos béns a una o més persones físiques o jurídiques determinades. Una herència és també l’assignació de tots o part dels béns a una o més persones, però, en aquest cas, l’hereu contrau també els drets i obligacions que es deriven del testament.

Com pots deixar el teu llegat solidari a Amics de Can Ruti?

Hi ha diverses opcions per efectuar la teva aportació, pots nomenar Amics de Can Ruti com a hereu, cohereu o legatari dels teus béns o part d’ells (diners, immobles, accions, obres d’art o altres). Cal que ho deixis per escrit a través d’un testament, és un tràmit senzill en que un notari et podrà assessorar.

Quines dades s’han d’incloure?

Si decideixes donar la teva herència o llegat a Amics de Can Ruti, hauràs d’especificar les següents dades:

Programa Amics de Can Ruti
Fundació d’Investigació Germans Trias i Pujol
NiF G-60805462
Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles s / n
08916, Badalona.

És possible canviar el testament?

Sempre que ho desitgis podràs modificar el teu testament. Si decideixes afegir a Amics de Can Ruti com a beneficiari, només has de contactar amb el notari per sol·licitar el canvi. El testament nou i més recent serà el que tindrà validesa a partir d’aquest moment.

¿Els llegats solidaris es troben lliures d’impostos?

Sí, la Fundació d’Investigació Germans Trias i Pujol és una organització sense ànim de lucre i com a tal es troba exempta de l’impost de successions i donacions, per tant, rebrà el total íntegre del que se li assigni en el testament.

Tens preguntes o vols rebre informació?

Contacta’ns. Tractarem les teves dades amb la major confidencialitat.