L’equip del CEEISCAT coordina el projecte d’Escoles Sentinella a Catalunya

Aquest mes de febrer ha començat el projecte in situ en 7 centres, d’un total de 26 escoles i instituts que participaran de l’estudi d’Escoles Sentinella. El projecte està impulsat i coordinat pel CEEISCAT i té per objectiu principal monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar del conjunt de Catalunya

15/03/2021

El principal objectiu d’aquest projecte és monitorar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 a l’àmbit escolar del conjunt de Catalunya mitjançant l’estudi d’Escoles Sentinella representatives de la diversitat organitzativa, estructural i epidemiològica del territori per dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils en relació a la prevenció i control de la pandèmia.

Més informació