Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (ICREC)

Les malalties cardiovasculars són totes aquelles malalties que afecten el cor i el sistema circulatori. Constitueixen la primera causa de mort arreu del món i també a casa nostra. Entre aquestes es troben la malaltia coronària (angina de pit i infart de miocardi o atac de cor), la malaltia valvular cardíaca, la hipertensió arterial, l'accident cerebrovascular (trombosi o vessament cerebral) i la insuficiència cardíaca.

En general, la malaltia cardiovascular no sol presentar símptomes previs o d'avís i la seva primera manifestació pot ser un atac al cor o un ictus. Les morts per malaltia cardiovascular afecten per igual ambdós sexes.

En el grup ICREC desenvolupem bioteràpies innovadores per a les malalties cardiovasculars que han estat validades en models d’experimentació in vitro i models animals petits i grans. Persegueix, en darrer terme, implementar-ne l’ús en l’àmbit clínic. A més a més, ens dediquem a la cerca de nous biomarcadors sanguinis per millorar el diagnòstic i el pronòstic de la insuficiència cardíaca.

L’afectació per trastorn cardiovascular ha experimentat un augment dramàtic en tots els països desenvolupats. Hi ha, doncs, un interès creixent en el desenvolupament de noves teràpies basades en l’aplicació de cèl·lules mare i l’enginyeria de teixits per regenerar el cor després d’un infart de miocardi. Els resultats permetran avançar en el disseny de nous tractaments que resolguin aspectes de la malaltia o que es puguin aplicar a aquells pacients que actualment només són aptes per a un trasplantament de cor, que està molt supeditat al baix nombre de donants.

Fes la teva donació

Objectius

€300000 - Estudi pioner en pacients per avaluar el benefici de les bioteràpies

Equip

Investigador principal

  • Antoni Bayés Genís