Teràpia personalitzada en esclerosi múltiple amb cèl·lules de el propi sistema immunitari

Àrea de recerca

Temes

Sabies que a Can Ruti estem fent el primer assaig clínic multicèntric amb teràpia cel·lular en esclerosi múltiple? Des de 2008 vam iniciar un llarg recorregut que ens ha portat a el desenvolupament d'una teràpia cel·lular personalitzada en la qual utilitzem cèl·lules de l'propi pacient tractades amb Vitamina D3. Aquestes cèl·lules s'estan utilitzant per a un assaig clínic europeu en la Universitat d'Anvers i al Campus Can Ruti, en què a més estan implicats altres centres d'Alemanya i Holanda. Pensem que és un gran pas per al tractament dels nostres pacients i esperem que es pugui implementar en un futur en la pràctica clínica.

En l’esclerosi múltiple es produeix un atac d’unes cèl·lules de el sistema immunitari (limfòcits) dels pacients a les beines de mielina que envolten els nervis de el sistema nerviós central. Això passa perquè el sistema immunitari s’equivoca i creu que les beines de mielina són una mica “perillós”, de manera que l’ataquen, causant la seva destrucció. Com a conseqüència, es produeix una fallada en la transmissió de la conducció nerviosa, que és la responsable de les manifestacions clíniques dels pacients. Quan això es repeteix moltes vegades, aquestes beines no poden reparar-se més i el pacient passa a tenir una discapacitat progressiva.

La teràpia cel·lular personalitzada que hem desenvolupat a Can Ruti es basa en cèl·lules de el propi sistema immunitari. Consisteix en obtenir un tipus de glòbuls blancs (monòcits) dels pacients amb esclerosi múltiple. Els monòcits es poden reeducar al laboratori. Aquestes cèl·lules a l’cap de 6 dies al laboratori amb Vitamina D3 es transformen en cèl·lules dendrítiques tolerogèniques, amb la capacitat de frenar els limfòcits que reconeixen la mielina de el sistema nerviós central, perquè no l’ataquin. D’aquesta manera, vam pensar que un cop administrades de nou als pacients, amb diverses administracions, es pot aconseguir frenar la malaltia, de manera semblant al que es fa en les vacunes enfront de les al·lèrgies.

El nostre objectiu, a diferència de tractaments immunomoduladors o immunosupressors és aturar l’atac autoimmune, afectant només a aquells limfòcits que reconeixen i ataquen la mielina, evitant que el pacient tingui immunosupressió generalitzada.

Pensem que aquest tractament pot ser també aplicable a altres malalties autoimmunes com l’artritis reumatoide, el lupus eritematós, la diabetis autoimmune o malaltia inflamatòria intestinal.

Fes la teva donació

Objectius

€23.000 - Contracte d'un tècnico de laboratori per poder implementar el seguiment immunològic.

Grup de recerca

Neuroimmunologia

Equip

Investigadores/s principals

  • Eva Martinez Cáceres
  • Cristina Ramo Tello

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • M Jose Mansilla
  • Silvia Presas
  • Aina Teniente
  • Bibiana Quirant
  • Ares Selles
  • Fderico Fondelli