Empreses amigues

La teva empresa pot contribuir a realitzar avenços mèdics i millorar l’assistència hospitalària. Amb la teva ajuda, podem arribar més lluny.

Per què ser una empresa amiga de Can Ruti?

  • Per exercir la teva responsabilitat social corporativa i potenciar els teus valors com a empresa davant el teu públic i grups d’interès.
  • Per enllaçar la teva entitat a institucions prestigioses en el camp de la recerca i la innovació, i potenciar la teva imatge entre els teus competidors.
  • Per motivar als teus treballadors amb una iniciativa solidària i atreure nou talent compromès socialment.
  • Per obrir-te a nous públics i mercats.
  • Per obtenir avantatges fiscals.

Per a més informació sobre com ser una empresa amiga, accedeix al dossier i/o contacta’ns.

Quins són els incentius fiscals que tindràs a el fer una donació?

  • Deducció del 40% en l’impost de societats per a qualsevol quantitat donada, que s’amplia al 50% si s’ha fet aportacions en els tres exercicis fiscals anteriors per un import igual o superior.
  • A més, la signatura d’un conveni de col·laboració per a activitats d’interès general i els contractes de patrocini publicitari gaudeixen de deduccions addicionals en l’impost de societats, sense límit de quantitat.

Per a persones físiques, consulta els avantatges fiscals aquí.

Fes la teva donació