Avantatges fiscals

Col·laborant amb Amics de Can Ruti, estàs ajudant a desenes d’investigadors i investigadores a poder portar a terme la seva recerca en l’àmbit de les ciències de la salut al Campus Can Ruti i estàs ajudant a centenars de pacients que es veuran beneficiats pels resultats i pels avenços de la recerca i la millora de l’assistència.

Fent una donació a Amics de Can Ruti, comptaràs amb avantatges fiscals en la declaració de la renda o l’impost de societats.

Si ets una persona física:

  • Les donacions de fins a 150€ a l’any poden deduir-se fins al 80% de l’import donat.
  • Les donacions de més de 150€ poden deduir-se el 80% dels primers 150€ i el 35% de la resta. 
  • En el cas que facis donacions en una mateixa entitat durant més de 2 anys de manera consecutiva i l’import sigui igual o superior als anys anteriors podràs gaudir del 40% de deducció enlloc del 35%. Per exemple, si ets una persona física i fas una donació de 250€ a Amics de Can Ruti podràs deduir-te en total 155€ en el cas que no hagis donat en anys anteriors o 160€ si has donat en anys anteriors. 

Si ets una empresa: 

  • La deducció és del 35% sobre l’impost de societats sigui quina sigui la quantitat aportada a Amics de Can Ruti i del 40% si has fet donacions en els dos anys anteriors. 

*En tots els casos, l’import deduïble no pot superar el 10% de la base imposable. 

Abans de realitzar la teva declaració d’IRPF, rebràs el certificat que acreditarà la teva donació a Amics de Can Ruti que també apareixerà en l’esborrany de la declaració (la primera vegada que es fa una donació podria ser que aquesta no aparegués).