Avantatges fiscals

Col·laborant amb Amics de Can Ruti, estàs ajudant a desenes d’investigadors i investigadores a poder portar a terme la seva recerca en l’àmbit de les ciències de la salut al Campus Can Ruti i estàs ajudant a centenars de pacients que es veuran beneficiats pels resultats i pels avenços de la recerca i la millora de l’assistència.

Fent una donació a Amics de Can Ruti, comptaràs amb avantatges fiscals en la declaració de la renda o l’impost de societats.

Si ets una persona física:

  • Les donacions de fins a 250€ a l’any poden deduir-se fins al 80% de l’import donat.
  • Les donacions de més de 250€ poden deduir-se el 80% dels primers 250€ i el 40% de la resta
  • En el cas que facis donacions en una mateixa entitat durant més de 3 anys de manera consecutiva i l’import sigui igual o superior als anys anteriors podràs gaudir del 45% de deducció enlloc del 40%.

Si ets una empresa: 

  • La deducció és del 40% sobre l’impost de societats sigui quina sigui la quantitat aportada a Amics de Can Ruti i del 50% si has fet donacions en els tres anys anteriors

*En tots els casos, l’import deduïble no pot superar el 15% de la base imposable. 

Abans de realitzar la teva declaració d’IRPF, rebràs el certificat que acreditarà la teva donació a Amics de Can Ruti que també apareixerà en l’esborrany de la declaració (la primera vegada que es fa una donació podria ser que aquesta no aparegués).

(Dades vigents des del 1r de gener de 2024)