L’ICO Badalona: Lluita contra el càncer

Àrea de recerca

Temes

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un institut públic monogràfic sobre càncer, que fa un abordatge integral de la malaltia i aplega, dins la mateixa organització, la prevenció, l’assistència, la formació especialitzada i la recerca (epidemiològica, clínica i translacional) amb l’objectiu de reduir l’impacte del càncer a Catalunya. B-ARGO és el laboratori on es fa recerca translacional a l’ICO Badalona. És un grup multidisciplinar d’investigadors que engloba diferents patologies i àmbits d’expertesa en càncer, amb la missió de traslladar la recerca del laboratori als pacients oncològics.

En el grup B-ARGO de l’ICO duem a terme tres grans línies d’investigació, basades en la cerca de biomarcadors per a la selecció de la teràpia més adequada per millorar la supervivencia i la qualitat de vida dels pacients amb càncer:

 1. Immunoteràpia: modulació del sistema immunitari per a contraatacar les cèl·lules tumorals. Identificar els pacients amb respostes de llarga durada.
 2. Teràpia dirigida contra les cèl·lules tumorals: atacar al tumor amb una menor toxicitat. Identificar els pacients candidats.
 3. Factors pronòstic i de predicció d’efectivitat terapèutica: subclassificar millor els pacients per administrar la millor opció terapèutica.

Fes la teva donació

Objectius

€10000 - Obtenir material inventariable (petit equipament) per equipar adequadament el laboratori i, per tant, poder millorar les condicions de la recerca.

 

 

€15000 - Adquisició del material necessari (fungible) per al desenvolupament de models “ex vivo” amb teixits procedents dels pacients per testar els fàrmacs. Fungible per portar a terme estudis en biòpsia líquida.

€20000 - Adquisició del material (fungible: kits per microarrays, llibreries per a estudis de seqüenciació) per portar a terme estudis genòmics i epigenòmics d’alt rendiment (panells de gens i estudi de seqüenciació del epi/genoma).

Equip

Investigadores/s principals

 • Carme Balañá (Tumors del Sistema Nerviós Central)
 • Cristina Bugés (Càncer Gàstric)
 • Enric Carcereny (Càncer de Pulmó)
 • Albert Font (Tumors Urològics)
 • Cinta Hierro (Assajos Clínics Fase I i Càncer Gàstric)
 • José Luis Manzano (Càncer colorectal i Melanoma)
 • Mireia Margelí (Càncer de mama)
 • Anna Martinez-Cardús (Coordinadora; Melanoma)
 • Ricard Mesia (Director; Tumors de cap i coll)
 • Teresa Moran (Càncer de pulmó)
 • Margarita Romeo (Tumors ginecològics)

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

 • Marc Cucurull (Càncer de pulmó)
 • Marta Domènech (Tumors del sistema nerviós central)
 • Sofía España (Càncer colorectal i melanoma)
 • Anna Esteve (Estadística)
 • Anna Estival (Càncer de pulmó i sarcomes)
 • Olatz Etxaniz (Tumors urològics)
 • Eudald Felip (Càncer de mama)
 • Ainhoa Hernandez (Tumors del sistema nerviós central)
 • Laura Layos (Tumors digestius i colangiocarcinoma)
 • Juan Carlos Pardo (Tumors urològics)
 • Vicenç Ruiz de Porras (Tumors urològics i digestius)
 • Vanesa Quiroga (Càncer de mama)
 • Maria Saigí (Càncer de pulmó)
 • Iris Teruel (Càncer de mama i Tumors ginecològics)
 • Salvador Villà (Oncologia radioteràpica)