Projecte RESIL

Àrea de recerca

Temes

Preocupats per l'impacte que l'epidèmia de COVID-19 està tenint sobre diferents àmbits de la vida de les persones, vàrem dur a terme un projecte (projecte COM-COVID). Els resultats van mostrar un impacte negatiu primerenc i important en l’economia familiar, la por a treballar amb pacients amb Covid-19 i problemes ètics relacionats amb l'atenció a malalts de Covid-19 entre els treballadors sanitaris.

Es van identificar quins eren els grups de persones més vulnerables, amb major risc de deteriorament de la salut mental i susceptibles de beneficiar-se d’una intervenció: les dones, els menors de 42 anys, les persones amb càrrega assistencial, els col·lectius desvalorats sòcio-econòmicament, les persones amb feines no qualificades o no qualificades, els pacients amb Covid-19, i els treballadors sanitaris que treballen directament amb pacients de Covid-19.

Ara proposem elaborar juntament amb els grups identificats com a vulnerables, estratègies específiques que es poguessin dur a terme  a curt i mig termini. Pretenem que aquestes serveixin com a solucions innovadores als ciutadans perquè puguin recuperar-se millor dels efectes del brot, rebre una millor atenció, millorar la seva qualitat de vida i donar-los eines per augmentar la seva capacitat de resistència per afrontar possibles brots futurs, perills o qualsevol altra crisi important. La nostra idea és anar més enllà de la pandèmia: aprendre i construir a partir de la destrucció que aquesta situació ens ha portat.

Això ho farem mitjançant dos objectius:

Objectiu 1: realitzar reunions amb individus dels grups identificats com de risc. Volem oferir a les persones dels grups vulnerables oportunitats estructurades per informar-se i parlar, conèixer les seves preocupacions en temps real i involucrar-los en enfocaments col·laboratius per a la presa de decisions i la resolució de problemes. Amb aquestes reunions: 1) recollirem les narracions de les persones de grups vulnerables, i identificarem les seves dificultats i les esperances; i 2) generarem una llista de propostes d’intervencions específiques que puguin ser factibles, implementables a curt i mig termini, i útils per als usuaris finals en el seu context específic.

Objectiu 2: Proporcionar als equips dels serveis hospitalaris de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (UCI, Microbiologia, etc) que més han estat impactats pels diferents brots de la pandèmia, educació sobre la construcció de la resiliència, higiene mental, autoreflexió i teràpia centrada en les emocions mitjançant diferents eines.

Fes la teva donació

Objectius

€14.950 - Realització dels grups focus considerant set poblacions vulnerables i elaboració d’un llistat d’estratègies que puguin ajudar la gent a superar la situació que estem vivint, i provar-ne algunes per veure si funcionen, amb l’objectiu final d’augmentar la resiliència de les persones i les comunitats.

€15.600 - Activitats de suport i construcció de resiliència als equips dels serveis hospitalaris de l’Hospital més afectats per la pandèmia.

Equip

Investigadores/s principals

  • Dra. Cristina Vilaplana

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Dres. Lilibeth Arias i Kaory Levy da Fonseca (Unitat de Tuberculosi Experimental)
  • Dra. Pilar Ricart (Cap del servei de la UCI de l’HUGTIP) i el seu equip
  • Dr. Pere-Joan Cardona (Cap del servei de Microbiologia de l’HUGTIP) i el seu equip