Estudi de marcadors pronòstics de la malaltia tuberculosa

Àrea de recerca

Temes

La tuberculosi segueix essent la malaltia infecciosa que mata més gent al mon. Per sort hi ha antibiòtics que ens ajuden a combatre-la i, en la majoria de casos, la curen. Tanmateix, hi ha molts malalts que perden qualitat de vida, o tenen seqüeles de per vida. Al nostre grup estem estudiant des de fa temps què fa que una persona tingui una evolució de la malaltia que sigui pitjor que la d'una altra, ja que si podem identificar aviat quins malalts aniran pitjor podrem posar-hi remei abans per intentar millorar-ne el pronòstic.

La tuberculosi és la malaltia infecciosa més mortífera del mon. Segons la OMS, l’any passat es van emmalaltir de tuberculosi més de 10 milions de persones i més d’un milió en van morir. Tot i que la majoria es curen amb un mínim de 6 mesos d’antibiòtics, la tuberculosi fa que les manifestacions clíniques difereixin molt d’uns malalts als altres, ja que presenten símptomes i signes diferents i de tenen respostes variables al tractament. Alguns factors de la persona son responsables del curs de la malaltia, de mala resposta al tractament i de més mortalitat. El nostre grup duu a terme aquest projecte que pretèn identificar nous marcadors que es puguin mesurar fàcilment i que ens permetin identificar ben aviat quins pacients tenen més risc d’evolucionar malament, per tal de poder tractar-los millor i que augmenti la seva qualitat de vida. És per això que us demanem que ens ajudeu a dur-lo a terme.

Fes la teva donació

Objectius

€2000 - Contractar una persona per a que ens ajudi durant dos mesos a dur a terme el projecte fent experiments al laboratori.

€5000 - Comprar reactius per mesurar 5 marcadors en sang.

€10000 - Contractar una persona durant 10 mesos.

Equip

Investigadora principal

  • Cristina Vilaplana

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Lilibeth Arias
  • Kaori da Fonseca
  • Nino Gogichadze
  • Arancha Romero
  • Maria Munar