Optimitzar el tractament de les infeccions respiratòries per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients i disminuir l’aparició de resistències als antibiòtics.

Sabies que les infeccions respiratòries, essent de les més freqüents, sovint són difícils de tractor adequadament i té lloc l’aparició de microorganismes resistents als antibiòtics? Els principals reptes de la nostra recerca són desenvolupar mètodes diagnostics més adequats i explorar noves terapèutiques menys lesives.

Les infeccions respiratòries agudes i cròniques són una de les causes més freqüents de malaltia al nostre medi, i poden arribar a ser molt greus i fins i tot mortals. També són causa freqüent de tractaments antibiòtics innecessaris, tant per automedicació, a nivell ambulatori o en pacients hospitalitzats, donant lloc a l’aparició de resistències als antibiòtics per un ús excessiu. La causa fonamental és la dificultat de distingir entre infeccions víriques, que no necessiten antibiòtic, i infeccions bacterianes i, a més, el fet que bacteris de la flora normal (microbiota) s’adapta molt bé al nostre sistema respiratori. Per això, és necessari diagnosticar correctament i iniciar un tractament personalitzat.

Els principals reptes de la nostra recerca són:

  • Desenvolupar mètodes diagnòstics més adequats per tal de millorar l’elecció del tractament.
  • Explorar noves terapèutiques menys lesives per l’alteració de l’equilibri amb la flora bacteriana normal i molt més dirigides al pulmó, amb menys efectes secundaris.
  • Estudiar la influència de factors com el tabac o la contaminació ambiental en el desenvolupament i evolució de les infeccions respiratòries.
  • Contribuir en la formació dels professionals per a disposar de la informació necessària a l’hora de prescriure un tractament antibiòtic, treballant des de la Microbiologia Clínica conjuntament amb Pediatria, Urgències, Pneumologia, Cures Intensives i Medicina Preventiva.
  • Aconseguir una major conscienciació social. Implicar els ciutadans en la recerca per augmentar el coneixement crític que permeti millorar aquestes decisions sobre el tractament.

Fes la teva donació

Objectius

€15000 - Contractació de personal de recerca 6 mesos

€15000 - Contractació de personal de recerca 6 mesos

€15000 - Contractació de personal de recerca 6 mesos

Equip

Investigadores principals

  • Cristina Prat Aymerich
  • Alicia Lacoma de la Torre

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Grup de recerca Innovació en el diagnòstic de les Infeccions respiratòries i la Tuberculosi.