Què son els Schwannomes vestibulars?

Àrea de recerca

Temes

Els schwannomes vestibulars (SV), també anomenats neurinomes del nervi acústic, són tumors benignes, que s'originen a partir de la beina que envolta el nervi. Suposen aproximadament el 80% de tots els tumors de l'àrea del sistema nerviós central localitzada entre el cerebel i el tronc cerbral. El símptoma més freqüentment associat a la presència d'un SV, en aproximadament el 90% dels casos és una pèrdua d'audició i gairebé la meitat (48%) dels pacients presenten transtorns de l'equilibri, tals com inestabilitat i vertígen, que sovint n'és el símptoma més invalidant. En el cas de tumors de gran volum poden comprimir estructures nervioses adjacents, causant paràl.lisi facial, alteracions de la sensibilitat de la cara, transtorns de la deglució i la parla; en casos extrems pot comportar un augment de la presió intracranial i risc vital. En conseqüència, és una malaltia que pot derivar en greus seqüeles i un risc vital. Degut a la raresa d'aquesta malaltia, el coneixement de la biologia d'aquests tumors és limitat donat el difícil accés dels científics a mostres biològiques.

Al grup de recerca (ontrinolaringòlegs, investigadors experts en l’àrea de transtorns de l’equilibri i en l’àrea de càncer hereditari) estem treballant en col·laboració amb neuròlegs i patòlegs per assolir els següents objectius:

  1. Conèixer més a fons la biologia d’aquests tumors mitjançant la utilització de les tecnologies moleculars avançades i averiguar com s’originen i com es comporten.
  2. Conèixer i descriure el mecanisme pel qual el SV afecta l’òrgan de l’equilibri, transtorn que representa un dels símptomes més invalidants en aquests pacients.
  3. Facilitar l’ús de biomarcadors que millorin el coneixement del pronòstic i permetin personalitzar el tractament d’aquests pacients.

Amb la nostra recerca esperem contribuir a una medicina més personalitzada en que el principal benefici sigui el de millorar la qualitat i esperança de vida dels pacients amb SV. La incorporació de les troballes del laboratori a la pràctica clínica ens apropa a aquest objectiu.

Fes la teva donació

Objectius

€29500 - Estudiar la naturalesa dels SV i esbrinar si són productors d'algun element que pugui els teixits veïns, així com per finançar les despeses associades a la col·lecció de mostres

€53000 - Estudiar les mostres humanes de sentit de l'equilibri i descriure quina és la lesió causant del seu trastorn

€18000 - Estudi per la imatge mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN) que ens ajudin a conèixer el comportament d'aquests tumors.

Equip

Investigadores/s principals

  • Francesc Roca-Ribas
  • Emilio Amilibia
  • Àngela Callejo