Obesitat i diabetis tipus 2: biologia de el teixit adipós