Diagnòstic de la demència amb cossos de Lewy mitjançant un biomarcador de sang

Àrea de recerca

Temes

La demència amb cossos de Lewy és la segona causa més comuna de demència, però es confon fàcilment amb la malaltia d’Alzheimer. Per aquest motiu, molts cops s’apliquen teràpies inadequades que poden perjudicar al pacient. El nostre laboratori ha identificat un biomarcador en sang amb el que, mitjançant un simple anàlisi, pot ajudar a assegurar un diagnòstic precís i primerenc, evitant així aquest problema i obrint la porta al desenvolupament de nous fàrmacs contra la malaltia.

Degut al envelliment poblacional, el nombre de persones que pateixen algun tipus de demència va en augment constantment. Rere anys d’investigació centrats en les bases genètiques de la demència amb cossos de Lewy, el nostre grup està desenvolupant dos tests de diagnòstic per al seu ús clínic que permetrien diferenciar aquest tipus de demència de la malaltia d’Alzheimer. Ambdós tests es basen en un simple anàlisi de sang, tindrien un cost baix i podrien ésser implementats en la gran majoria de centres hospitalaris. Amb ells, s’aconseguiria un diagnòstic precís i primerenc i es garantirien els tractaments més adequats. A més, es detectarien molts més casos que el dia d’avui passen desapercebuts, el que permetria augmentar els assajos clínics per a desenvolupar noves teràpies.

Fes la teva donació

Objectius

€20.000  - Desenvolupament científic i tecnològic de dos tests de diagnòstic clínic.

€5.000 - Reactius de laboratori per a l’anàlisi molecular i genètic de mostres de pacients.

€25.000  - Contractació de personal tècnic/investigador de laboratori.

Equip

Investigadores/s principals

  • Katrin Beyer

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Jorge Mena (post-doctoral)
  • Laura Arnaldo (pre-doctoral)
  • David Adamuz (pre-doctoral)
  • Pau Pastor (neuròleg)
  • Dolores Vilas (neuròlega)
  • Lourdes Ispierto (neuròloga)
  • Daniela Samaniego (neuròloga)
  • Ramiro Álvarez (neuròleg)