Diagnòstic de la demència amb cossos de Lewy mitjançant un biomarcador de sang

Àrea de recerca

Temes

La demència amb cossos de Lewy (DCL) és la segona causa més comuna de demència, però es confon fàcilment amb la malaltia d’Alzheimer (MA). Per això, amb freqüència s’apliquen teràpies poc adients que poden perjudicar al pacient. Hem identificat un biomarcador en sang que, mitjançant un anàlisis simple, pot ajudar a evitar aquest problema assegurant un diagnòstic precís i primerenc, i així proporcionar el maneig i tractament òptim dels pacients.

Hem identificat molècules en sang que poden ajudar a distingir entre la DCL i la MA. La prevalença d’aquestes demències està associada a l’envelliment, es troba en augment constant i, per això, el número de morts causat per aquestes també està incrementant. Disposar d’un diagnòstic precís pot garantir tractaments adients des de l’inici de la malaltia, on la seva detecció primerenca ajudaria a aplicar teràpies neuroprotectores.

L’objectiu principal del projecte és validar les dades prèvies en nous pacients i desenvolupar un prototip de la prova diagnòstica. Un rol fonamental el té la doctoranda Laura Arnaldo, qui realitza la part experimental del projecte. Per tal de garantir l’execució complerta del mateix, necessitem consolidar l’estància de Laura en el grup.

Fes la teva donació

Objectius

€19.320 (€1610/mes) - Contracte de treball per doctoranda per fer la part experimental del projecte

€3400  - Obtenció, processament i emmagatzematge de les mostres de 40 participants.

€6000  - Anàlisi molecular, quantificació del biomarcador de 40 participants.

Equip

Investigadores/s principals

  • Katrin Beyer

Investigadores/s i personal que integrem l'equip

  • Aintzane Urbizu (Investigadora post-doctoral)
  • Laura Arnaldo (doctoranda)